Fanø Kommune tilbyder i samarbejde med Hjerteforeningen på Fanø undervisning og træning til borgere på Fanø med hjertekarsygdom eller risiko for hjertekarsygdom.

Målgruppe:
Borgere på Fanø, der har følgende lidelser:

  • Iskæmisk hjertesygdom
  • Hjerteklapsygdom
  • Nedsat hjertepumpefunktion
  • Hjerterytmeforstyrrelse

For at kunne deltage, skal du være henvist af egen læge, eller du skal være udredt på sygehus, hvor du har deltaget i et rehabiliteringsforløb.

Formålet er at:

  • du får forståelse for egen sygdom og behandling
  • du får bevidsthed om risikofaktorer
  • du forbedrer konditionen
  • du bliver motiveret til at fortsætte med motion og livstilsændringer efter kurset
  • du får redskaber til at opretholde livskvaliteten i hverdagen

Kursusforløbet:
Kurset forløber på en periode over 6-12 uger, hvor du har mulighed for at benytte Sundhedshusets træningssal 3 gange om ugen. Inden træningsforløbets start vil du få foretaget en fysioterapeutisk test, som gentages, når træningsforløbet er afsluttet for at måle virkningen. Målet er at du kommer i gang med den motionsform, der passer dig bedst, og at du fortsætter de gode motionsvaner efter forløbets afslutning.
Det er de gode vaner i hverdagen, der i det lange løb har betydning i forebyggelsen.

Der undervises i vigtige emner omkring hjertekarsygdom. Undervisningen vil være en hjælp i omlægningen til sundere vaner og vil give øget forståelse for egen sygdom, behandling og forebyggelse af komplikationer. Undervisningen varetages af sygeplejerse, fysioterapeut og diætist.

Tilmelding og praktiske oplysninger:
Efter at have talt med din egen læge eller hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset, kan du rette henvendelse til Sundhedshusets sekretær på tlf: 76 66 08 60 mellem kl 8 -14 eller til fysioterapeut Lene Sand på tlf : 76 66 08 72 mellem 8 -9