Fanø Kommune tilbyder undervisning og træning til borgere på Fanø med KOL.

Målgruppe:
Borgere på Fanø, der ved egen læge har fået diagnosticeret mild til moderat KOL.

Inden kursusstart skal du være udredt hos lægen.
Lægehuset udfører lungefunktionstest, diagnostiserer graden af lungesygdom og foreslår en passende behandling.

Formålet med undervisningen og træningen er:

  • at begrænse sværhedsgraden af sygdommen og forebygge at sygdommen udvikler sig
  • at du får forståelse for egen sygdom og behandling
  • at du forbedrer konditionen
  • at du efter kurset fortsætter med motion og sundere livstil med særlig vægt på rygestop

Kursusforløbet:
Kurset løber over en periode på 6-12 uger, hvor du har mulighed for at benytte sundhedshusets træningssal 3 gange om ugen. Inden træningsforløbets start vil du få foretaget en fysioterapeutisk test, som gentages, når træningsforløbet er afsluttet for at måle virkningen.

Målet er, at du kommer igang med den motionsform, der passer dig bedst, og at du fortsætter de gode motionsvaner efter forløbets afslutning.
Det er de gode vaner i hverdagen, der i det lange løb har betydning i forebyggelsen.

Der er undervisning i vigtige emner omkring KOL. Undervisningen vil være en hjælp i omlægningen til sundere vaner og giver øget forståelse for egen sygdom og behandling.
Undervisningen sker ved sygeplejerske, fysioterapeut og diætist.

Tilmelding og praktiske oplysninger:
Efter diagnosen KOL er stillet hos egen læge, retter du henvendelse ved Sundhedshuset sekretær på tlf: 76 66 08 60 mellem kl 8-14 eller til fysioterapeut Lene Sand på tlf: 76 66 08 72 mellem kl 8 – 9