Klinikken videreuddanner læger i klinisk basisuddannelse (KBU) og specialuddannelsen i almen medicin.

Den kliniske basisuddannelse varer et år efter endt universitetsuddannelse med 6 måneder på en sygehusafdeling og 6 måneder i almen praksis. Specialuddannelsen til praktiserende læge bygger ovenpå den kliniske basisuddannelse og varer ca. 5 år, hvor uddannelseslægen skal ansættes i flere forskellige lægepraksis og sygehusafdelinger 6-12 måneder ad gangen.

Klinikken har for det meste en uddannelseslæge ad gangen. Uddannelseslægerne har altid været på sygehuset i mindst 6 måneder inden de kommer her. I starten følges de med én af de erfarne læger, siden arbejder de meget selvstændigt under supervision af de erfarne læger.