Fanø Kommune tilbyder i samarbejde med Diabetesforeningen på Fanø, undervisning og træning til borgere på Fanø med type 2 diabetes.

Formålet er at:

  • begrænse sværhedsgraden af sygdommen, således at sygdommen ikke udvikler sig
  • forebygge funktionsnedsættelse og sygehusindlæggelse
  • få øget viden om kost, motion og medicin
  • blive motiveret til sunde vaner i hverdagen
  • fastholde sunde vaner

Kursusforløbet foregår over en periode på 6-12 uger hvor du i perioden har mulighed for at benytte  Sundhedshusets træningssal 3 gange om ugen.
Inden træningsforløbets start vil du få foretaget en fysioterapeutisk test, som gentages, når træningsforløbet er afsluttet for at måle virkningen.

Målet er, at du kommer i gang med den motionsform, der passer dig bedst, og at du fortsætter de gode motionsvaner efter forløbets afslutning.
Det er de gode vaner i hverdagen, der har betydning i forebyggelsen.

Der undevises i vigtige emner omkring diabetes. Undervisningen vil være en hjælp i omlægningen til sundere vaner og vil give øget forståelse for sygdommen og for forebyggelse af komplikationer. Der undervises af sygeplejerske, fysioterapeut og diætist.

Tilmelding op praktiske oplysninger:
Efter at have talt med egen læge retter du henvendelse til Sundhedshusets sekretær på tlf: 76 66 08 60 mellem kl 8 -14 eller til fystioterapeut Jan B. Thomsen på tlf: 76 66 08 73 mellem kl 8 – 9.